Càlcul FINDRISC

Alçada en cm

Pes en Kg

Resultat IMC


1.- Edat

Menys de 45 anys (0 p.)
45-54 anys (2 p.)
55-64 anys (3 p.)
Més de 64 anys (4 p.)

2.- Índex de massa corporal

Menys de 25 kg/m2 (0 p.)
Entre 25 i 30 kg/m2 (1 p.)
Més de 30 kg/m2 (3 p.)

3.- Perímetre de cintura mesurat per sota de les costelles (normalment a nivell del melic):

HOMES: Menys de 94 cm; DONES: Menys de 80 cm (0 p.)
HOMES: Entre 94 i 102 cm; DONES: Entre 80 i 88 cm (3 p.)
HOMES: Més de 102 cm; DONES: Més de 88 cm (4 p.)

4.- Feu habitualment al menys 30 minuts d’activitat física, a la feina i/o en el vostre temps lliure?

Si (0 p.)
No(2 p.)

5.- Amb quina freqüència mengeu verdura o fruita?

Cada dia (0 p.)
No cada dia (1 p.)

6.- Preneu alguna medicació per a la pressió, regularment?

No (0 p.)
Sí (2 p.)

7.- Us han trobat mai valors de glucosa (sucre) alts (p.ex. en un control mèdic, durant una malaltia, durant l’embaràs)?

No (0 p.)
Sí (5 p.)

8.- Algun dels vostres familiars propers ha estat diagnosticat de
diabetis (tipus 1 o tipus 2)?

No (0 p.)
Sí: avis, tieta, oncle, cosí germà (no: pares, germans o fills) (3 p.)
Sí: pares, germans o fills (5 p.)

Calcular