Centres participants en el projecte DP-Transfers

Aquest mapa d’implementació territorial relaciona els centres d’atenció primària més rellevants on s’ha organitzat la nostra intervenció presencial per prevenir la diabetis. Així mateix, es mostra un esquema complementari amb la distribució completa per centres coordinadors i centres associats al projecte DP-TRANSFERS.

Al mapa trobareu l’adreça del vostre centre més pròxim. A més, a la relació de membres del grup coordinador del projecte (enllaç) trobareu l’adreça electrònica dels responsables locals que han aconseguit apropar la prevenció de la diabetis a tocar de casa vostra.