Qui som i qué fem?

Grup Recerca en Diabetis de Reus-Tarragona

grup acreditat per l’AGAUR i l’IDIAP Jordi Gol

Bernardo Costa Pinel
IP del Grup

costaber@gmail.com

El grup està format per diversos professionals i investigadors dedicats a l’estudi de temes relacionats amb la diabetis. La línia de recerca en diabetis de Reus-Tarragona va ser inicialment impulsada pel SAP Reus-Altebrat i posteriorment recolzada i promoguda per l’Àmbit d’Atenció Primària (AP) de Tarragona-Reus. Col·labora amb xarxes europees de l’estudi de la diabetis. Ha format part de la xarxa redIAPP acreditada per l’ISCiii. L’objectiu del grup és la promoció de la recerca en prevenció, diagnòstic, gestió, identificació, intervenció terapèutica i pronòstic en el camp de la diabetis, en atenció primària. Donat que l’AP és la porta d’entrada al sistema sanitari, ha de ser capdavantera en la detecció, el diagnòstic i l’atenció al pacient diabètic i, per extensió, en les activitats preventives adreçades a la persona amb prediabetis, tot considerant el seu important impacte en la població.

 

Linies de treball

 • Prevenció de la diabetis. Epidemiologia i estudi de la prediabetis tipus 2
 • Eficàcia de la prevenció de la malaltia cerebrovascular de diverses intervencions
 • Estudi clínic de la síndrome metabòlica i de les seves associacions i complicacions
 • Estudi clínic dels factors de risc i les complicacions associades a la diabetis tipus 2
 • Anàlisi econòmica de cost-efectivitat en prevenció de la diabetis tipus 2
 • Prevenció precoç de les complicacions de la diabetis tipus 2 en individus amb hiperglucèmia
 • Valor predictiu del registre continu de al glucosa sobre la incidència de la diabetis tipus 2
 • Marcadors i predictors de la incidència de diabetis tipus 2 en individus amb dieta mediterrània

Grup d’Investigació en Prevenció de la Diabetis

integrat al: Grup de Recerca en Diabetis de Reus-Tarragona,

acreditat oficialment com a grup de recerca consolidat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i l’Institut universitari d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol

Membres

IDIAP Jordi Gol

Bernardo Costa Pinel
CAP Sant Pere (Reus)
costaber@gmail.com

Departament de Salut

Conxa Castell
Agència de Salut Pública de Catalunya
conxa.castell@gencat.cat

Reus - Tarragona

Joan-Josep Cabré Vila
CAP Sant Pere (Reus)
juanjocabre@gmail.com

Francisco José Barrio Torrell
CAP Sant Pere de Reus
ciscobarrio@gmail.com

Santiago Mestre Miravet
Hospital El Vendrell
santiaguet85@gmail.com

Susanna Dalmau Vidal
CAP Sant Pere, Reus
susannadalmauvidal@gmail.com

Àngels Sabaté Obiol
Normalització i traducció de textos
angelssaob@hotmail.com

Ramón Sagarra Álamo
CAP Mont-roig del Camp
rsagarra.tgn.ics@gencat.cat

Cristina Jardí Piñana
Unitat de Nutrició i Salut Pública. Universitat Rovira i Virgili
cristina.jardi80@gmail.com

Josep Basora Gallisà
CAP Sant Pere. Unitat Suport a la Recerca Tarragona-Reus
jbasora.tgn.ics@gencat.cat

Montserrat García Barco
CAP Sant Pere Centre, ÀBS Reus 2. Reus
marcalmont@gmail.com

Sant Martí - Barcelona

Francesc Xavier Cos Claramunt
CAP Sant Martí de Provençals
xcos.claramunt@gmail.com

M Dolors López Gual
CAP Les Hortes (Poble Sec), Barcelona
dlopez@eappoblesec.com

Marta Canela Armengol
CAP Sant Martí de Provençals
macaar123@gmail.com

El Carmel - Barcelona

Claustre Solé Brichs
CAP El Carmel
csolebrichs@gmail.com

Pilar Martí de la Morena
CAP Casernes, Barcelona
pilarmarti.bcn.ics@gencat.cat

Ana Martínez Sánchez
CAP El Carmel
amartinezs.bcn.ics@gencat.cat

Mútua Terrassa - Barcelona

Teresa Mur
CAP Rubí 1
tmm637@gmail.com

Nuria Porta Martínez
CAP Terrassa Sud
nporta@mutuaterrassa.es

Charo López Moya
CAP Terrassa Sud
rlopez21340@coib.net

Hospitalet-Cornellà - Barcelona

Eva M. Cabello Jurado
EAP Jaume Soler. Cornellà
ecabello8@gmail.com

Tàrrega-Cervera - Lleida

Marc Olivart Parejo
CAP Tàrrega. Lleida
olivart68@gmail.com

Juan Luís Bueno Sáez de Albéniz
Consultorio local de Castellserà, Lleida
jbueno.lleida.ics@gencat.cat

Lleida - Ciutat

Maria Boldú Franqué
CAP Balàfia-Pardinyes-Secà de Sant Pere. Lleida
mboldufranque@gmail.com

Natàlia Vall Faura
Atenció Primària Lleida
nvall.lleida.ics@gencat.cat

Amposta-Ulldecona – Terres de l’Ebre

Mercè Bonfill i Estellé
CAP Amposta, Terres de l’Ebre
mbonfille.ebre.ics@gencat.cat

Gessamí Rabada Fernandez
CAP Amposta, Terres de l’Ebre
grabadafer.ebre.ics@gencat.cat

Montse Nadal Rios
CAP Ulldecona
mnadal.ebre.ics@gencat.cat

Blanes-Tordera – Girona

Albert Alum Bou
Responsable de Qualitat i Seguretat DAP Girona
aalum.mn.ics@gencat.cat

Conxi Garcia
CAP Tordera
conxi.garcia@gmail.com

Figueres-Olot – Girona Nord

Marta Roura Fausellas
CAP Ernest Lluch (Figueres)
martaroura@gmail.com

Anna Llens Pagès
CAP Garrotxa. Olot
annallens.girona.ics@gencat.cat

Maresme - La Selva

Carme Pascual
Corporació de Salut del Maresme i la Selva. ABS Calella
mcpascual11@gmail.com

Bernardo Costa Pinel
IP del Grup

costaber@gmail.com

Bernardo Costa

Doctor en Medicina i Cirurgia
Llicenciat en Medicina (Medicina Interna)


Metge

 • Bernardo Costa, metge especialista en Medicina Interna (Universitat de Barcelona), Doctor en Medicina per la Universitat Miguel Hernández, Alacant, amb la seva tesi doctoral sobre prevenció de la diabetis tipus 2 en atenció primària.
 • Tutor de Medicina de Família, membre de les Societats Catalana i Espanyola de Diabetis, és coordinador científic de l’àrea de prevenció de la diabetis a l’Institut universitari d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol (Institut Català de la Salut) i professor extern de la URV Universitat Rovira i Virgili (Reus).
 • Membre del Comitè d’experts de Medicina Clínica i revisor per a diverses revistes biomèdiques, es va significar en epidemiologia, prevenció, tractament i socio-economia de la diabetis amb diversos estudis multicèntrics.
 • El seu grup (Grup de Recerca en Diabetis de Reus-Tarragona) va destacar en la coordinació i execució del projecte europeu DE-PLAN (Diabetis in Europe-Prevention using Lifestyle, Physical Activity and Nutritional Intervention), col·laborant amb la direcció del Diabetis Prevention Study finlandès.
 • Així mateix, col·labora activament amb el node de Reus del projecte PREDIMED sobre prevenció cardiovascular amb dieta mediterrània, reconegut internacionalment.
 • Actualment coordina a Catalunya els projectes e-PREDICE (Early Prevention of Diabetis Complications in Europe) també patrocinat per la Unió Europea i altres tres projectes amb finançament de l’Institut de Salut Carlos III, la Societat Catalana de Medicina de Família i la col·laboració del Departament de Salut (Generalitat de Catalunya), entre ells DP-TRANSFERS, finançant també per La Marató de TV3, un autèntic projecte per traslladar els coneixements científics sobre prevenció de la diabetis a la pràctica real en atenció primària.
 • Amb el seu grup ha presentat resultats a l’ADA, EASD, IDF, SED i publicat múltiples articles amb alt impacte bibliomètric. Comparteix la seva dedicació científica amb una consultoria sènior de diabetis al CAP Sant Pere de Reus.

Projectes


Translació a l’atenció primària d’una intervenció eficient per a prevenir la diabetis tipus 2. Efecte de l’associació paral·lela d’una eina facilitadora virtual de la intervenció.

Investigador Principal: Costa Pinel, Bernardo.
Entitat finançadora:
– Departament de Salut (2017 – 2019)
– Departament de Salut (2017 – 2019)
– Departament de Salut (2017 – 2019)
Diabetes Prevention – Translating a feasible and cost-effective lifestyle intervention into primary care to reduce the social burden of type 2 diabetes..

Investigador Principal: Costa Pinel, Bernardo.
Entitat finançadora:
– Fundacio La Marato de TV3 (2016 – 2018)
Traslación a la atención primaria de una intervención factible y coste-efectiva sobre el estilo de vida para reducir el impacto de la diabetes tipo 2.

Investigador Principal: Costa Pinel, Bernardo.
Entitat finançadora:
– Sociedad Española Diabetes (2016 – 2016)

Publicacions recents


Costa B, Mestre S, Barrio F, Cabré JJ, Cos FX, Aguilar S, Solé C, Castell C, Arija V, Lindström J, The Catalan Diabetes Prevention Research Group. Implementation of the DP-TRANSFERS project in Catalonia: A translationalmethod to improve diabetes screening and prevention in primary care. PLoS ONE. 2018;13(3):e0194005-e0194005. PMID:29543842.
Rodríguez-Monforte M, Sánchez E, Barrio F, Costa B, Flores-Mateo G. Metabolic syndrome and dietary patterns: a systematic review and meta-analysis of observational studies. European journal of nutrition. 2017 Apr; 56(3):925-947. doi:10.1007/s00394-016-1305-y. Epub 2016 Sep 07. PMID:27605002.
Costa B, Castell C, Cos X, Solé C, Mestre S, Canela M, Boquet A, Cabré JJ, Barrio F, Flores-Mateo G, Ferrer-Vidal D, Lindström J; Catalan Diabetes Prevention Research Group. Rationale and design of the DP-TRANSFERS project: diabetes prevention-transferring findings from European research to society in Catalonia. Journal of translational medicine. 2016 ; 14(1):103. doi:10.1186/s12967-016-0867-z. Epub 2016 Apr 27. pmc:PMC4847192. PMID:27118544.
Cos FX, Barengo NC, Costa B, Mundet-Tudurí X, Lindström J, Tuomilehto JO, . Screening for people with abnormal glucose metabolism in the European DE-PLAN project. Diabetes research and clinical practice. 2015 Jul; 109(1):149-56. doi:10.1016/j.diabres.2015.04.016. pii:S0168-8227(15)00198-9. PMID:25931281.
Costa B, Barrio F, Piñol JL, Cabré JJ, Mundet X, Sagarra R, Salas J, Solà Morales O. DE-PLAN-CAT/PREDICE Research Group. Shifting from glucose diagnosis to the new HbA1c diagnosis reduces the capability of the Finnish Diabetes Risk Score(FINDRISC)to screen for glucose abnormalities within a real-life primary healthcare preventive strategy. BMC Med. 2013;21:11-45. PMID:23438147.

Publicacions destacades


Costa B, Barrio F, Piñol JL, Cabré JJ, Mundet X, Sagarra R, Salas J, Solà Morales O. DE-PLAN-CAT/PREDICE Research Group. Shifting from glucose diagnosis to the new HbA1c diagnosis reduces the capability of the Finnish Diabetes Risk Score(FINDRISC)to screen for glucose abnormalities within a real-life primary healthcare preventive strategy. BMC Med. 2013;21:11-45. PMID:23438147.
Rodríguez-Monforte M, Sánchez E, Barrio F, Costa B, Flores-Mateo G. Metabolic syndrome and dietary patterns: a systematic review and meta-analysis of observational studies. European journal of nutrition. 2017 Apr; 56(3):925-947. doi:10.1007/s00394-016-1305-y. Epub 2016 Sep 07. PMID:27605002.
Costa B, Castell C, Cos X, Solé C, Mestre S, Canela M, Boquet A, Cabré JJ, Barrio F, Flores-Mateo G, Ferrer-Vidal D, Lindström J; Catalan Diabetes Prevention Research Group. Rationale and design of the DP-TRANSFERS project: diabetes prevention-transferring findings from European research to society in Catalonia. Journal of translational medicine. 2016 ; 14(1):103. doi:10.1186/s12967-016-0867-z. Epub 2016 Apr 27. pmc:PMC4847192. PMID:27118544.
Cos FX, Barengo NC, Costa B, Mundet-Tudurí X, Lindström J, Tuomilehto JO, . Screening for people with abnormal glucose metabolism in the European DE-PLAN project. Diabetes research and clinical practice. 2015 Jul; 109(1):149-56. doi:10.1016/j.diabres.2015.04.016. pii:S0168-8227(15)00198-9. PMID:25931281.
Costa B, Mestre S, Barrio F, Cabré JJ, Cos FX, Aguilar S, Solé C, Castell C, Arija V, Lindström J, The Catalan Diabetes Prevention Research Group. Implementation of the DP-TRANSFERS project in Catalonia: A translationalmethod to improve diabetes screening and prevention in primary care. PLoS ONE. 2018;13(3):e0194005-e0194005. PMID:29543842.

Missió del Projecte DP-TRANSFERS

La prevenció de la diabetis tipus 2 és un objectiu prioritari que s’acostuma a abordar en atenció primària mitjançant la detecció precoç i tot un seguit d’activitats no sempre ben estructurades.

Des de 2005, a partir d’un projecte finançat per la Unió Europea (DE-PLAN) es desenvolupa a Catalunya una iniciativa de salut pública havent estat el seu primer objectiu evidenciar a 4 anys la factibilitat i efectivitat d’una intervenció intensiva sobre l’estil de vida per reduir la incidència de la malaltia en persones només amb risc de patir-la però lliures de diabetis (DE-PLAN-CAT).

L’estudi va prosseguir 3 anys més amb una anàlisi de cost-efectivitat (PREDICE). Tots dos projectes van comptar amb la col·laboració contínua de les nostres entitats responsables en investigació (IDIAP Jordi Gol), planificació (Departament de Salut) i assistència (Institut Català de la Salut). Es va aconseguir demostrar que la intervenció és factible en la pràctica clínica, és efectiva frenant la incidència de la diabetis i, a més, és cost-efectiva des de la perspectiva del proveïdor públic de serveis de salut.

Transcorreguts 10 anys des de l’inici de l’activitat, aquest mateix grup de recerca va proposar expandir una intervenció, estructurada per estimular la motivació per canviar l’estil de vida amb un pla d’acció individual, col•lectiu i el seu reforç periòdic.

El projecte de translació DP-TRANSFERS, a través d’un procés d’implementació en tres etapes i dues intensitats, pretén estendre l’efecte de la intervenció al màxim possible de beneficiaris des de l’atenció primària de salut. I ara, en una segona etapa, treballem activament en la construcció, desenvolupament i manteniment d’un sistema persuasiu interactiu que es fonamenta en l’ús d’Internet per tal de disseminar el programa i així compartir la intervenció sobre l’estil de vida, tot ampliant el seu abast.

Grup d’Investigació en Prevenció de la Diabetis
Institut universitari d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol

Entitats Promotores

IDIAP Jordi Gol

L’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol és un centre de referència en la recerca i la promoció de la salut al primer nivell assistencial que té com a objectiu impulsar i desenvoluparla innovació, la recerca clínica, epidemiològica i en serveis de la salut en l’àmbit de l’atenció primària, i oferir formació amb la finalitat de generar coneixements, difondre resultats i traslladar-los a la pràctica clínica per aportar eficiència al sistema sanitari i promoure i millorar la salut de les persones.

La Fundació Jordi Gol i Gurina es va crear l’any 1996, per l’Institut Català de la Salut, amb la finalitat de promoure i gestionar la innovació, la formació, la docència i la recerca clínica, epidemiològica i en serveis de la salut en l’àmbit de l’atenció primària. Des de l’any 2006 és l’lnstitut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol). El 2010 s’adscriu a la UAB com a institut universitari de recerca en atenció primària.

L’Institut té la certificació de qualitatISO 9001:2015 (ER-0821/2011)des de el 2011, en les seves activitats de suport i assessorament a projectes de recerca.

Institut Català de la Salut

La missió de l’Institut Català de la Salut és donar una atenció d’excel·lència a la població, desenvolupant també la docència i la recerca en l’àmbit de la salut a Catalunya.

La visió és ser l’organització de referència i líder en el sistema de salut català, tant en l’assistència com en la docència i la recerca.

Els valors institucionals són la competència, la participación, el compromís, l’equitat, la innovación i la transparència.

Departament de Salut. Salut Pública. Generalitat de Catalunya

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) treballa per fer més sana, saludable i segura la vida i l’entorn de les persones de Catalunya. Vetlla per la millora de la salut individual i col·lectiva amb polítiques de promoció per a la salut i prevenció de la malaltia, de protecció i vigilància de la salut, de seguretat alimentària i de salut laboral. L’activitat de l’ASPCAT està definida en el seu catàleg de serveis de salut pública i té com a finalitat evitar l’aparició de la malaltia o retardar-la.

L’Agència neix amb la voluntat d’unir esforços i d’oferir a la població, d’una manera organitzada i coordinada, tots els serveis que vetllen per la salut pública, que fins ara eren gestionats per organismes diferents (l’Agència de Protecció de la Salut, l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària i la Direcció General de Salut Pública). Per prestar aquests serveis, l’ASPCAT es coordina amb les institucions i organitzacions arreu de Catalunya.

Entitat Pratrocinadora

 

Fundació La Marató de TV3

La Fundació La Marató de TV3 va ser creada el 1996 per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb la missió de fomentar i promoure la recerca biomèdica d’excel·lència, així com la sensibilització social sobre les malalties que es tracten al programa televisiu la Marató de TV3, mitjançant campanyes de participació ciutadana i actes de difusió i educació.

La Fundació treballa amb la visió de:

 • Excel·lir en la seva gestió, en tant dipositària i administradora dels diners que provenen fonamentalment de les aportacions solidàries que la ciutadania fa a través del programa La Marató.
 • Constituir-se com a nexe principal entre la ciutadania i La Marató. Així, treballarà especialment per aconseguir la participació del major nombre de centres escolars i cívics en la campanya de sensibilització i difusió.
 • Seleccionar els millors projectes de recerca biomèdica de cada convocatòria així com fer-ne un seguiment acurat al llarg de la seva durada, controlant-ne la despesa i el desenvolupament científic, tot informant a la ciutadania dels resultats dels treballs.
 • Mantenir el cost zero en totes les activitats organitzades al voltant de La Marató i perquè les despeses pròpies de La Fundació no signifiquin un gravamen dels donatius. amb l’objectiu que l’import íntegre dels donatius sigui destinat a les finalitats fundacionals.

La Fundació forma part d’un ens públic, la CCMA. Per tant, assumeix com a propis els valors que la configuren. A més, componen els valors propis de La Fundació la voluntat de servei a la comunitat, l’objectivitat en les seves decisions i activitats, l’eficiència en l’acompliment de les tasques i, en general, la transparència de totes les activitats que mena, particularment pel que fa a l’administració i destinació dels recursos.