Serveis per a professionals del projecte

Enllaç eQRD

Enllaç plataforma faqCRD

Documentació del Projecte

Díptic informatiu

Pòster DP-TRANSFERS

Publicacions científiques més rellevants del projecte

  • Costa B, Castell C, Cos X, Solé C, Mestre S, Canela M et al. Rationale and design of the DP-TRANSFERS project: diabetes prevention-transferring findings from European research to society in Catalonia. Journal of Translational Medicine 2016;14:103 (Enllaç)
  • Costa-Pinel B, Mestre-Miravet S, Barrio-Torrell F, Cabré-Vila J-J, Cos-Claramunt X, Aguilar-Sanz S, et al. (2018) Implementation of the DP-TRANSFERS project in Catalonia: A translational method to improve diabetes screening and prevention in primary care. PLoS ONE 13(3): e0194005 (Enllaç)

Tallers de formació per a professionals participants

Fins a la data s’han organitzat 10 reunions de formació per a professionals del projecte, sempre abans de començar qualsevol intervenció local (n=214, mitjana=23,7 assistents per reunió). L’opinió dels facilitadors (n=177) va ser clarament positiva, amb una puntuació mitjana de 4,3 sobre 5, basada en una escala de satisfacció d’1 a 5 a partir d’un qüestionari autoadministrat de 7 ítems amb elements tècnics i motivacionals.

Actes científics amb la participació del grup DP-TRANSFERS

  • Reunió d’Investigadors Projectes Prevenció Diabetis; Barcelona, 14 de novembre del 2.018